Moorburg kraftværk

Mitsubishi Heavy Industries, Shell, Vattenfall og Wärme Hamburg underskriver hensigtserklæring om 100 MW brintprojekt i Hamburg

Det tyske projekt kan gøre Vattenfalls kulkraftværk Moorburg til et knudepunkt for produktion af fossilfri brint.

Virksomhederne Shell, Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Vattenfall og det kommunale Wärme Hamburg er netop nu ved at planlægge, hvordan de sammen kan producere brint fra vind- og solenergi på Moorburgkraftværkets område i Hamborg og udnytte det i nærområdet. De fire virksomheder har med det for øje netop underskrevet en hensigtserklæring.

Foruden anlæggelse af et skalerbart elektrolyseanlæg, der i første omgang har en effekt på 100 megawatt, er der planer om, at lokaliteten skal videreudvikles til såkaldt  ”knudepunkt for grøn energi”. Dette indebærer en undersøgelse af i hvilken udstrækning, Moorburg-lokationens eksisterende infrastruktur kan bruges til energiproduktion fra vedvarende kilder.

Hamburg Green Hydrogen Hub (PDF)

Produktionen kan starte i 2025

I denne sammenhæng vil der også være overvejelser omkring koncepter for nødvendige logistikkæder og lagringsmuligheder for brint. Afhængigt af en fremtidig investeringsbeslutning og i overensstemmelse med det aktuelle niveau planlægningen befinder sig på, forventes produktionen af grøn brint at gå i gang i løbet af 2025, når lokationen er blevet klargjort. Dette vil gøre elektrolyseanlægget til et af de største i Europa.

Andreas Regnell, Head of Strategic Development, Vattenfall siger:

“Vattenfall ønsker at bane vej for et fossilfrit liv inden for én generation, og vi har høje ambitioner om at vokse inden for produktion af vedvarende energi. I dette projekt kan vi bidrage med vores ekspertise og erfaring samt den unikke Moorburg-lokation, som allerede har den nødvendige infrastruktur til brintproduktion i stor skala. Vi er derfor glade for, at vi kan støtte Hamborgs bystyre og Hamborgs industriområde i gennemførelsen af deres ambitiøse klimamål."

Partnerne har til hensigt at søge om finansiering via EU-programmet for vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse, “Important Projects of Common European Interest” (IPCEI). Efter planen finder dette sted i første kvartal af 2021 ved indsendelse af et første udkast til projektet.

Jens Kerstan, formand for tilsynsorganet i Wärme Hamburg og Gasnetz Hamburg samt Hamborgs miljø- og energiminister, udtalte:

“For Hamborg som en by, der tager energiomstillingen til sig, er denne aftale et afgørende skridt. På Moorburg-grunden vil vi producere grøn brint i stor skala i samarbejde med erfarne partnere fra industrien, samtidig med at vi etablerer et grønt energiknudepunkt for klimavenlig energi. Dette er et dristigt foretagende, der nu skal fyldes med liv. Projektet vil være en vigtig løftestang for at nå vores klimamål. Gasrørsnettene i havnen og omkring Moorburg udvides nu for at tage højde for brint og lette forsyningerne til industrien og de store virksomheder. Vores brintfremtid er nu ved at tage form, og her vil Hamborg være på forkant. Senatet i Hamburg støtter disse bestræbelser, og Hamborgs offentlige virksomheder spiller en afgørende rolle i den forbindelse."

Michael Westhagemann, Hamborgs senator for økonomi og innovation siger: “Der findes ikke noget bedre sted i Hamburg til et skalerbart elektrolyseanlæg af denne størrelse. Med denne udmelding tages et stort skridt mod en langsigtet dekarbonisering af havnen og en konkurrencedygtig brintøkonomi i Hamborgs storbyområde, og jeg ønsker partnerne tillykke med dette fremsynede projekt."

Moorburg er ideel til brintproduktion

De fire partnervirksomheder anser energilokationen for at have ideelle betingelser for yderligere udnyttelse. Den er tilsluttet både det nationale 380.000 volt transmissionsnet og Hamborgs 110.000 volt net. Derudover kan internationale skibe anløbe lokationen direkte og bruge kaj- og havnefaciliteterne som en importterminal.

Det kommunale gasnetselskab har også planer om at udvide et brintnetværk i havnen inden for de næste 10 år og arbejder allerede på den nødvendige distributionsinfrastrustruktur. Adskillige potentielle kunder til grøn brint er placeret i nærheden af lokationen, hvilket gør projektet i stand til at spænde over hele værdikæden for brint – fra produktion til lagring, transport og anvendelse i diverse sektorer. Moorburg-lokationen er med disse betingelser optimal for Hamborg og Nordtyskland og kan blive et muligt udgangspunkt for udvikling af en brintøkonomi.

Fabian Ziegler, CEO for Shell i Tyskland: “I fremtiden vil grøn brint spille en meget vigtig rolle i energisystemet og dermed også for os. For at opnå dette skal og vil vi samarbejde med stærke partnere. Vi anser dette projekt, som er styret af et konsortium af fire partnere sammen med Hamborgs bystyre, for at være eksemplarisk.”

Beslutning om at standse anvendelsen af kul

Vattenfalls kulfyrede kraftværk Moorburg blev åbnet i 2015. I december 2020 blev kraftværkets kommercielle drift bragt til ophør, efter at det i december 2020 vandt et bud i auktionen for en landsdækkende udfasning af kul.

Hamborgs bystyre og Vattenfall stræber efter delvist at rydde områder på lokationen så hurtigt som muligt, så projektet kan producere grøn brint, og der kan udvikles et knudepunkt for grøn energi.

I deres bestræbelser på at danne et konsortium kan de fire virksomheder også regne med støtte fra Hamborgs bystyre. I deres samarbejdskontrakt er de styrende parter enige om at undersøge og støtte op om muligheden for sektorkobling og etablering af brintproduktion i bystaten.

Kentaro Hosomi, administrerende direktør og CEO for Energy Systems, Mitsubishi Heavy Industries: "Vi ser frem til at få mulighed for at bruge vores ekspertise inden for ingeniørarbejde og teknologi til at realisere dette projekt sammen med vores partnere. Grundlæggelsen af et knudepunkt for grøn brint, som er fuldt integreret i Hamborgs industriinfrastruktur ville vise Europa og verden, at brintøkonomien er virkelig og i stand til at bidrage betydeligt til dekarbonisering af energisystemet og den tunge industri.

Se også

Ren energi illustration

HYBRIT: Opførelsen af et brintlager til 25 mio. euro påbegyndt i Luleå i Sverige

SSAB, LKAB og Vattenfall har påbegyndt opførelsen af et klippehulelager til fossilfri brint til HYBRITs pilotanlæg i Luleå i det nordlige Sverige. Investeringen på omkring 25 mio. euro deles...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Sommerfugl

Vattenfall deltager i initiativ der skal beskytte og genoprette naturen i overensstemmelse med videnskaben

Med henblik på at deltage aktivt i udviklingen af nye metoder og retningslinjer for at beskytte og genoprette naturen baseret på videnskaben har Vattenfall som den første større svenske virk...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Jan Moström, LKAB, Martin Lindqvist, SSAB og Anna Borg, Vattenfall

HYBRIT: Verdens første anlæg til fremstilling af fossilfri jernsvamp vil blive bygget i Gällivare

Den nye HYBRIT-fabrik kommer til at ligge i Gällivare i det nordlige Sverige, og den skal stå klar om fem år. Allerede i år vil det pilotanlæg, der blev indviet sidste efterår, begynde at le...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']